Svenska

Svenska

TAPETECH® AUTOMATISKA SPACKELVERKTYG FÖR PROFFS 

På en kraftigt konkurrensutsatt marknad måste du arbeta smartare än dina konkurrenter. Med spackelverktyg från TapeTech färdigställer du arbetet på rekordtid samtidigt som du uppnår samma perfekta slutresultat varje gång. 

Varför bör du använda automatiska spackelverktyg? 

ÖKAD PRODUKTIVITET

TapeTech spackelverktyg hjälper dig att arbeta snabbare – upp till 50 % snabbare jämfört med traditionellt arbete. Genom att avsluta jobb snabbare ökar vinsten och möjligheten att vinna fler anbud/offerter.

BÄTTRE RESULTAT

Automatiska verktyg är utformade och kalibrerade för att applicera precis rätt mängd spackel. Du eliminerar behovet av krävande sliparbete och mindre spackel går till spillo. Ett bra resultat ger nöjdare kunder.

SAMMA RESULTAT VARJE GÅNG

TapeTech spackelverktyg säkerställer att man uppnår samma goda resultat varje gång, oavsett vem som utför jobbet. Samma goda resultat varje gång betyder fler nöjda kunder och mindre reparationsarbete, vilket ökar vinsten.

ÖKAD SÄKERHET

Slipp bockar och byggställningar. I ett standardrum når du överallt utan att behöva stå på bockar och byggställningar, Automatiska spackelverktyg bidrar till en säkrare arbetsplats.

Katalog

Broschyrer

Videos

Reparering

 
Katalog Kommer snart! Kommer snart! Kommer snart!