Przygotowanie masy wypełniającej (Joint Compound Preparation)

Przygotowanie masy wypełniającej jest bardzo ważne. Jeśli masa wypełniająca nie będzie mieć prawidłowej konsystencji, jej nałożenie może być trudne. Na zbiorniku z masą wypełniającą znajdują się instrukcje dotyczące przygotowywania, których należy dokładnie przestrzegać.